Serwis Tematyczny!

6 10 grudnia 2020

Wycena przedsiębiorstwa

Sytuacje, w jakich warto zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny firmy albo spółki
Sytuacje, w jakich warto zgłaszać się do Cann Advisory celem wyceny przedsiębiorstwa lub spółki są tak znaczące, że nie należy tego zaniedbywać. Na przykład, wycena spółki zalecana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie albo sprzedaż firmy, planowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział firmy, następuje wieloaspektowe planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, konieczna jest ocena planowanych opcji strategicznych w przedsiębiorstwie lub ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wykonane wyceny są kompleksowe, bo Cann Advisory nawiązało współpracę w zakresie wycen nieruchomości i urządzeń z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi specjalistami z tej dyscypliny. Z tego powodu projekty doradcze zrealizowane są na wysokim poziomie. Rzetelnie wykonana wycena firm a także spółek umożliwia dalsze zrealizowanie strategii spółki bez jakichkolwiek wątpliwości.

About 

Related Articles